top of page
  • abahinska

Про зарахування дітей до 1-их класів

Оновлено: 14 черв. 2021 р.

07 червня 2021 року завершено прийом документів до перших класів на 2021-2022 навчальний рік.

За результами прийому відповідно до наказу від 07.06.2021 року №243 (18:00 год.) до перших класів на 2021-2022 навчальний рік зараховано 117 дітей 6-7 річного віку.

Зважаючи на кількість зарахованих учнів - 117 ( з попередньо заявленої кількості дітей - 120), вільних місць немає.

Жеребкування на вільні місця проводитися у гімназії не буде.

З 08.05.2021 року до 07.06.2021 року включно згідно попередньої реєстрації батьків, узгодженого графіку з батьками організовано прийом заяв на зарахування дітей в перший клас гімназії на 2021-2022 н. р..

За вказаний період до гімназії подано 294 заяви від батьків дітей 6-7 років, з яких (підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ Порядку):

61 (шістдесят одна) заява батьків/ інших законних представників дитини, що проживають за територією обслуговування (підтверджено документами, форма яких визначена законодавством – документ, що засвідчує право власності на житло за територією обслуговування (свідоцтво про право власності на житло одного з батьків, заповіт на одного з батьків/дитину, договір дарування на одного з батьків/дитину, договір купівлі-продажу житлового приміщення одного з батьків), завірені (нотаріально посвідчені) згідно чинного законодавства договір оренди, договір позички житлового приміщення на безоплатній основі; документами, виданими органами державної влади, органами місцевого самоврядування в установленому законодавстві – паспорт громадянина України, довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, акт обстеження матеріально-побутових умов, акт обстеження умов проживання та інше);

50 (п'ятдесят) заяв батьків дітей 6-7 років, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у гімназії,

6 (шість) заяв батьків – співробітників закладу освіти;

177 (сто сімдесят сім) заяв на вільні місця батьків дітей, які проживають за територією обслуговування інших закладів освіти.

ВИТЯГ

з наказу від 07 червня 2021 року № 243

"Про зарахування дітей до перших класів гімназії на 2021-2022 н.р"

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження порядку обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти (надалі Порядок), затвердженого наказом міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року № 367, наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту м. Києва від 03 жовтня 2017 року № 930 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», листа Міністерства освіти та науки України від 10 серпня 2018 року №1/11-8477 «Про безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти», протоколів від 01.04.2021 № 29, від 14.04.2021 № 34, від 28.04.2021 № 36 засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), наказу Департаменту освіти і науки м. Києва від 03.10.2017 року №930 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти», наказів Департаменту освіти і науки м. Києва від 28.04. 2021 року №70 «Про відновлення освітнього процесу в приміщеннях закладів освіти м. Києва» та від 28.04.2021 року № 70 «Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти міста Києва у 2021 році», з метою запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», забезпечення доступності здобуття загальної середньої освіти та організованого прийому дітей до першого класу.

На основі вищеозначеного, керуючись пунктами 1, 2, підпунктом 1 пункту 3 розділу ІІ Порядку,

НАКАЗУЮ:

1. Зарахувати до першого класу гімназії 117 дітей шкільного віку відповідно до поданих заяв батьків (додаток 1, список учнів, зарахованих до перших класів гімназії на 2021-2022 н.р.)

2. Оприлюднити наказ та списки дітей (прізвища, стать, дата народження), зарахованих в перші класи гімназії на 2021-2022 н.р. 08 червня 2021 року до 10:00 год. на сайті гімназії та дошці оголошень (додаток 2).

3. Заступнику директор з НВР Нечипоренко Т.М. до 01 вересня 2021 року сформувати списки рекомендованих до зарахування дітей 1-А класу, 1-Б класу, 1-В класу, 1-Г класу шляхом жеребкування .

4. Організувати проведення зустрічі для батьків майбутніх першокласників з питання підготовки до школи, з дотриманням протиепідемічних заходів у період з 23 по 25 червня 2021 року для ознайомлення з освітньою програмою НУШ (Савченко), особливостями підготовки дитини до навчання в закладі освіти.

5. Медичним сестрам гімназії Семенчі Н.В., Шкирдіній Л.С., Гинар Т.В. здійснити аналіз індивідуальних медичних карток встановленого зразка до 15.06.2021 року.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Директор Алевтина БАГІНСЬКА

Додаток 2 до наказу від 07.06.2021 року №243

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор гімназії

____________ А.Т. Багінська

«07» червня 2021 року

СПИСКИ

дітей шкільного віку відповідно до поданих заяв батьків,

зарахованих до перших класів гімназії на 2021-2022 н.р.

ЗНЗ І-ІІІ ступенів «Гімназія № 34 «Либідь» ім. Віктора Максименка» Подільського району м. Києва

№ Стать Прізвище Дата народження

1. Ж Абрамова 07.08.2015

2. Ж Авдошко 15.10.2014

3. Ч Александрович 07.10.2014

4. Ж Алієва 09.06.2015

5. Ч Аль-Шехабі 08.06.2015

6. Ч Антоненко 07.10.2014

7. Ч Бабінчук 27.01.2015

8. Ч Баленко 01.10.2015

9. Ч Барсуков 24.09.2014

10. Ч Бібіков 19.07.2015

11. Ч Болотов 29.04.2015

12. Ж Бондарець 02.01.2015

13. Ч Бріт-Резницкий 21.05.2015

14. Ч Була 06.10.2014

15. Ж Вiкторова 29.01.2015

16. Ч Василенко 21.08.2015

17. Ч Васічкін 22.08.2014

18. Ч Вдовиченко 15.09.2014

19. Ч Веремійчук 10.10.2014

20. Ж Восколович 24.03.2015

21. Ж Ганага 19.05.2015

22. Ч Герасименко 23.07.2014

23. Ч Гончар 29.09.2014

24. Ч Граждан 15.02.2015

25. Ж Гриценко 08.01.2015

26. Ч Гриценко 26.04.2015

27. Ч Гуменюк 31.07.2014

28. Ж Гурджян 30.12.2014

29. Ч Гутянко 20.08.2015

30. Ч Дадвані 11.01.2015

31. Ж Денисова 13.11.2014

32. Ч Дзюблюк 28.09.2014

33. Ж Дмитренко 16.08.2015

34. Ж Довгань 19.09.2015

35. Ж Донець 18.03.2015

36. Ж Дронова 03.08.2015

37. Ч Дубовчук 07.09.2014

38. Ч Дума 07.01.2015

39. Ч Дутчак 24.02.2015

40. Ч Духота 01.02.2015

41. Ж Жижонок 13.08.2015

42. Ж Заготова 13.03.2015

43. Ч Зінченко 25.06.2015

44. Ж Зубко 28.04.2015

45. Ч Ібрагімов 07.10.2014

46. Ч Іванов 10.09.2014

47. Ж Інковська 24.03.2021

48. Ж Калініченко 16.05.2014

49. Ч Калина 06.09.2014

50. Ч Карпов 01.09.2015

51. Ж Кваша 26.10.2014

52. Ч Кириченко 07.02.2015

53. Ж Козаченко 26.04.2015

54. Ж Колдріш 25.05.2015

55. Ж Колодій 13.08.2014

56. Ж Коновал 25.04.2015

57. Ж Красножон 12.02.2015

58. Ч Криволап 04.06.2015

59. Ч Кривоцюк 30.09.2014

60. Ч Курило 15.01.2015

61. Ж Лавренова 03.08.2015

62. Ч Лось 25.01.2015

63. Ж Лук`янова 22.08.2015

64. Ж Луковецька 24.07.2015

65. Ч Мажар 28.01.2015

66. Ч Малій 08.09.2015

67. Ч Макарчук 07.04.2015

68. Ч Макарчук 09.06.2015

69. Ж Марчук 27.08.2014

70. Ж Мельниченко 07.11.2014

71. Ч Мірзоєв 21.07.2014

72. Ж Молодько 14.01.2015

73. Ж Мороз 11.06.2015

74. Ч Мудрик 29.11.2014

75. Ж Наконечна 06.08.2015

76. Ж Наливайко 14.09.2015

77. Ж Науменко 01.12.2014

78. Ж Нененко 21.10.2014

79. Ч Нечаєв 04.04.2015

80. Ж Нікогосян 09.06.2015

81. Ж Овсієнко 10.06.2015

82. Ч Оксаніч 13.02.2015

83. Ч Омельянов 06.03.2015

84. Ч Павліченко 24.09.2015

85. Ж Пелипенко 22.04.2015

86. Ж Петлицька 09.08.2015

87. Ж Печур 01.07.2015

88. Ж Плаксива 13.07.2015

89. Ж Полегенько 25.03.2015

90. Ч Полулях 22.06.2015

91. Ч Попов 08.03.2015

92. Ж Поповченко 27.02.2015

93. Ч Размєтов 14.04.2015

94. Ч Самодій 22.04.2015

95. Ж Сандига 01.09.2014

96. Ч Сасін 04.08.2015

97. Ч Семенчук 13.02.2015

98. Ч Сіберко 13.12.2014

99. Ч Сінєльніков 25.12.2014

100. Ч Сіренченко 01.11.2014

101. Ч Смірнов 16.06.2015

102. Ч Смішко 08.10.2014

103. Ж Струк 22.12.2014

104. Ж Тагайчинова 22.06.2015

105. Ч Тартаковський 30.10.2014

106. Ж Томіна 09.05.2015

107. Ж Федько 19.09.2014

108. Ж Холод 12.03.2014

109. Ж Чакан 15.07.2015

110. Ч Чепіжко 23.09.2014

111. Ч Черненко 03.07.2015

112. Ж Чернишева 07.05.2015

113. Ж Черняк 20.10.2014

114. Ч Щур 04.04.2015

115. Ж Юрчик 21.05.2015

116. Ж Юхимчук 21.01.2015

117. Ж Ющенко 27.01.20151 195 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page