top of page
  • abahinska

Вступ до 10 класів гімназії на 2021-2022 н.р. (додатковий набір)

Оновлено: 12 черв. 2021 р.


Оголошуєтьсядодатковий набір на вступ у 10 класи. Для вступу у мультпрофільні групи 10 класів за профілями необхідно скласти два конкурсних випробування:

Іноземна лінгвістика: українська мова, англійська мова, (спібесіда - друга іноземна мова)

Філолого-історичний: історія, українська мова

Фізико-математичний: математика, фізика

Природничий: математика, біологія

Інформаційних технологій: математика, інформатика

Тривалість кожного випробування 45 хв. з перервою для відпочинку.

Просимо прибути завчасно (за 15 хв. до початку випробування для проходження скринінгу), при собі мати захисну маску, воду, ручку, свідоцтво про народження (оригінал, копію), табель успішності за 2020-2021 н.р. (для учнів 4-8класів), свідоцтво про базову середню освіту з додатком за 9 клас (оригінал, копію).

Вступні випробування відбуваються відповідно до Розділу ІІІ, ІV Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 р. за № 564/32016, ПРАВИЛ (умов) ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ ДО 2-4-тих 5-7-их, 8-9-тих (допрофіль), 10-тих (мультипрофіль), 11-х КЛАСІВ (мультипрофіль) ЗНЗ І-ІІІ СТУПЕНІВ «ГІМНАЗІЯ № 34 «ЛИБІДЬ» ім. ВІКТОРА МАКСИМЕНКА»ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА 2021-2022 Н.Р. схвалених рішенням педагогічної ради гімназії від 23.03.2021 № 13, затверджених наказом від 24.03.2021 року № 142.

Директор гімназії

Алевтина Тадеушівна Багінська

Додаток 1 до наказу від 24.03.2021 року № 14


Управління освіти

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

Загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів

«гімназія № 34 «либідь» ІМ. віктора максименка»

Подільського району м. Києва

ЗАТВЕРДЖЕНО Обговорено і схвалено

Директор гімназії № 34 на засіданні

«Либідь» ім. В. Максименка педагогічної ради гімназії

__________ А.Т.Багінська 23.03.2019 року

23.03. 2021 року Протокол № 13ПРАВИЛА (умови) ЗАРАХУВАННЯ ДІТЕЙ

ДО 2-4-тих 5-7-их, 8-9-тих (допрофіль),

10-тих (мультипрофіль), 11-х КЛАСІВ (мультипрофіль)

ЗНЗ І-ІІІ СТУПЕНІВ

«ГІМНАЗІЇ № 34 «ЛИБІДЬ» ім. ВІКТОРА МАКСИМЕНКА»

ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

НА 2021-2022 Н.Р.

І. Загальні положення


1.1.Зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Гімназія № 34 «Либідь» ім. Віктора Максименка» Подільського району м. Києва здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. № 367 «Про затвердження Порядку зарахування відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти», згідно з пунктами 1-3 глави 3 розділу ІІ, пунктів 2-16 класи 4 ІІ розділу «Порядку зарахування відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» (надалі Порядок), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 року №564/32016, відповідно до Статуту гімназії

1.2 Згідно п.1.1. розділу І Порядку на засіданні педагогічної ради 23.03.2021 року (протокол №13) розроблені, обговорені та схвалені Правила (умови) зарахування дітей у 2-4-ті, 5-7 –мі, 8-9-ті (допрофіль),10-ті (мультипрофіль), 11-ті (мультипрофіль) класи гімназії.

1.3. Гарантоване право на першочергове зарахування надається дітям до 2-4 класів, що проживають за територією обслуговування закладу освіти при умові надання заяв батьками/ іншими законними представниками дитини документів, форма яких визначена законодавством – документ, що засвідчує право власності на житло за територією обслуговування (свідоцтво про право власності на житло одного з батьків, заповіт на одного з батьків/дитину, договір дарування на одного з батьків/дитину, договір купівлі-продажу житлового приміщення одного з батьків), договір оренди, договір позички житлового приміщення на безоплатній основі; документами, виданими органами державної влади, органами місцевого самоврядування в установленому законодавстві – паспорт громадянина України, довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, акт обстеження матеріально-побутових умов, акт обстеження умов проживання та інше).

1.4. Право на першочергове зарахування до 5-11 класів у разі наявності вільних місць після надання заяв батьками згідно п.1.3. надається дітям, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у гімназії, дітям, батьки яких є працівниками гімназії за рішенням педагогічної ради.

1.5. Право на першочергове зарахування до 5-11 класів у разі вільних місць після надання заяв на зарахування батьками згідно п.1.4. надається дітям, що проживають за територією обслуговування закладу освіти.

1.6. У разі наявності вільних місць при забезпеченні зарахування дітей за п. 1.3, п.1.4, п.1.5 оголошується конкурсний відбір (надалі Конкурс) на вільні місця за результатами вступних випробувань до 5-9-тих, 10-тих,11-тих класів.

1.7. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.8. Конкурсний відбір, вступні випробування здійснюються на безоплатній основі.


2. Організація конкурсного відбору


2.1. Умови конкурсного відбору, перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування та оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщуються на сайті закладу освіти не пізніше 01 червня поточного року.

2.2. Вступні і випробування в рамках основного конкурсного відбору проводити після закінчення навчального року у червні не пізніше 15 червня. За наявності вільних місць проводити додатковий конкурсний відбір у серпні, який має бути організований таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше 31 серпня поточного року.

2.3. Додатковий конкурсний відбір може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.

2.4. Для проведення вступних випробувань у гімназії створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора гімназії за погодженням з Радою гімназії. До складу конкурсної комісії залучається практичний психолог. Головою приймальної комісії є заступник директора гімназії.

2.5. До участі в конкурсному відборі допускаються учні на підставі особистої заяви батьків/інших законних представників дітей, що подається на ім'я директора гімназії, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу старшої школи.

2.6. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

2.7. Пільгові умови конкурсного відбору встановлено для у разі наявності вільних місць при забезпеченні зарахуванням дітей, що проживають на території обслуговування гімназії.


3. Проведення вступних випробувань

3.1. Вступні випробування для вступу до 2-4-их класів не проводяться; зарахування відбувається за данням документів, що підтверджують місце проживання дитини, одного з батьків за територією обслуговування закладу освіти; зарахування на вільні місця відповідно до Порядку.

3.2. Вступні випробування для дітей, які вступають до 5-9-тих класів гімназії, проводиться у терміни, визначені закладом освіти, у формі письмових робіт: тестів з української мови або математики та англійської мови, що відповідає спеціалізації закладу освіти. Для учнів 6-9-их класів додатково проводиться співбесіда з другої іноземної мови (німецької, іспанської, французької, польської).

3.3. У разі наявності у табелі успішності, свідоцтві про базову середню освіту оцінок достатнього (7-9 балів), середнього (4-6 балів) та низького (1-3 балів, не атестовано) рівнів вступні випробування у 5-9-ті класи проводяться у письмовій формі з математики або української мови, іноземної (англійської мови). Для вступу у 6-9-ті класи додатково проводиться співбесіда з другої іноземної мови

3.4. Завдання для вступних випробувань з української мови або математики, зміст яких має відповідати навчальним Програмам закладу загальної середньої освіти відповідного класу, та з англійської мови, зміст яких має відповідати навчальній Програмі спеціалізованого освітнього навчального закладу з поглибленим вивченням іноземної мови відповідного класу, розробляються методичними об'єднаннями вчителів та затверджуються директором закладу освіти за погодженням з відповідним органом управління освітою. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних Програм.

3.5. Переведення учнів гімназії до 8-9-тих класів відбувається на підставі заяви одного з батьків за обраним допрофілем до 15 червня 2021 року.

3.6. Зарахування учнів гімназії до 10-тих класів відбувається на підставі переведення учнів з 9-го класу за вибором мультипрофілю для учнів гімназії за заявою одного з батьків при умові.

3.7. Зарахування до 10-тих, 11-тих класів з мультипрофільним навчанням відбувається на підставі вступних випробувань з англійської мови, другої іноземної мови (для мультипрофілю – іноземна лінігвістика); історії України, української мови (для мультипрофілю – історико-гуманітарний); фізики, математики (для мультипрофілю – фізико-математичний); інформатики, математики (для мультипрофілю – інформаційні технології); біологія, математика (для мультипрофілю – природничо-математичний) при умові отриманих балів достатнього та високого рівнів.

3.8. Чисельність конкурсної комісії, що здійснює конкурсний відбір до гімназії становить 3 особи та дублюючий склад.

3.9. Завдання вступних випробувань зберігаються у заступника директора гімназії, який відповідає за проведення конкурсного відбору, вступних випробувань.

3.10. Для проведення вступного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом закладу освіти.

3.11. Після закінчення вступного випробування письмові роботи передаються для перевірки членам конкурсної комісії .

3.12. Тривалість написання вступниками письмових робіт визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо, але не більше 45 хвилин з одного предмету.

3.13. Вступні випробування з одного навчального предмету для всіх відбуваються в один день.

3.14. Результати співбесіди оголошуються у день вступного випробування, результати письмового вступного випробування оголошуються не пізніше ніж через три дні особисто батькам/іншим законним представникам після його проведення. Середній бал для зарахування до гімназії «8-12» балів.

3.15. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також призери II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від вступного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

4. Порядок зарахування


4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до гімназії наказом директора гімназії на підставі рішення комісії з конкурсного відбору. Зарахування учнів до гімназії здійснюється протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсного відбору не пізніше 15 червня поточного року.

4.2. До закладу освіти подаються такі документи: копія свідоцтва про народження особи (паспорта), особова справа, медична довідка встановленого зразка про проходження щорічного профілактичного медичного огляду (форма 086-1/о, 063/о).

4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням комісії з конкурсного відбору, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Учні, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються із закладу освіти. На вільні місця може проводитися додатковий конкурсний відбір упродовж року при їх наявності. Інформацію про наявність вільних місць заклад освіти має оприлюднювати відповідно до пункту 7 Розділу І Порядку.

4.7. Учень має право брати участь у конкурсному відборі, що їх проводять декілька закладів освіти, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсного відбору в цьому закладі.

4.8. Наказ про зарахування учнів до закладу освіти видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.


5. Відповідальність


5.1. За повноту і та достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти , відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає, тобто батьки/інші законні представники дитини (пункт 13 розділ І).

5.2. Директор закладу освіти несе персональну відповідальність за дотримання положень цих Правил та Порядку (пункт 14, 15 розділ І).

312 переглядів0 коментарів

Comentarios


bottom of page